Straffeprosess. Opphevelse som følge av utilstrekkelig begrunnelse ved ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 10. juli 2020, HR-2020-1459-U, (sak nr. 20-085330STR-HRET), straffesak, anke over beslutning.

A (advokat Svein Kjetil Lode Svendsen) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Folke Åmlid)

 

Dommere: Matningsdal, Kallerud, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen