Opphevelse av fengslingskjennelse – manglende vurdering vedr. nødvendig helsehjelp i fengselet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. juli 2020, HR-2020-1471-U, (sak nr. 20-099895STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.

A (advokat Benedict de Vibe) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Marianne Foyn Ranheimsæter)

 

Dommere: Normann, Bergh, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen