Om opphøyr av vern av advokatkorrespondanse etter strp.l. § 119

Høgsteretts ankeutvals ordskurd 16.juli 2020, HR-2020-1487-U, (sak nr. 20-090267STR-HRET), straffesak, anke over orskurd. 

HR-2020-1487-U, (sak nr. 20-090267STR-HRET), straffesak, anke over orskurd:

I.
Påtalemakta (statsadvokat Geir Evanger) mot A (advokat Victoria Holmen)

II.
A (advokat Victoria Holmen) mot Påtalemakta (statsadvokat Geir Evanger)

Dommere: Normann, Bergh, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen