Brev - og besøksforbud ved varetektsfengsling

Høyestereretts ankeutvalgs kjennelse 22 juli 2020, HR-2020-1503-U, (sak nr. 20-103673STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse:


A (advokat John Berg) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Charlotte Aspehaug)

Dommere:Normann, Bergh og Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen