Brudd på innreiseforbud. Spørsmål om nødrett.

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 7. august 2020, HR-2020-1571-U, (sak nr. 20-105441STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Audun Beckstrøm) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Bull, Falch, Steinsvik 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen