Varetektsfengsling - brudd på kontradiksjon

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. januar 2020, HR-2020-172-U, (sak nr. 19-14274STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.

A (advokat Roland Kjeldahl) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Kine Wesseltoft)

Dommere: Indreberg, Høgetveit Berg, Thyness

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen