Opphevelse av fengslingskjennelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11. september 2020, HR-2020-1767-U, (sak nr. 20-127314STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.

A (advokat Hallvard Gardshol Bjørndal) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Øyvind Bore)

Dommere: Matningsdal, Normann, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen