Fengsling - bevisforspillelsesfare

Høyesteretts ankutvalgs kjennelse 21. september 2020, HR-2020-1814-U, (sak nr. 20-132131STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.

A (advokat John Berg) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Charlotte Aspehaug)

Dommere: Møse, Falkanger, Ringnes

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen