Lagmannsrettens beslutning opphevet etter lagdommers inhabilitet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 25. september 2020, HR-2020-1847-U, (sak nr. 20-134914STR-HRET), straffesak, anke over beslutning.

Kriminalomsorgen mot A (advokat Camilla Ødegaard Letnes)

Dommere: Falkanger, Normann, Thyness

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen