Internering

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 28. september 2020, HR-2020-1857-U, (sak nr. 20-131668STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.

A (advokat André Møkkelgjerd) mot Politiets utlendingsenhet (politiadvokat Jon A Johansen)

Dommere: Møse, Falkanger, Thyness

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen