Begrunnet ankenektelse - voldtekt

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 29. september 2020, HR-2020-1864-U, (sak nr. 20-115116STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Allan Bruland Rognan) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Møse, Falkanger, Thyness

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen