Ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 29. september 2020, HR-2020-1868-U, (sak nr. 20-114460STR-HRET), straffesak, anke over beslutning.

A (advokat Rohnny Mollan Andersen) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Thor Erik Høiskar)

Dommere: Møse, Falkanger, Ringnes

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen