Opphevelse av lagmannsrettens ankenektelse i seksårssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 29. september 2020, HR-2020-1869-U, (sak nr. 20-114598STR-HRET), straffesak, anke over beslutning.

A (advokat Svein Kjetil Lode Svendsen v/advokatfullmektig Sara Marie Hanssen)
mot Påtalemyndigheten

Dommere: Møse, Falkanger, Ringnes 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen