Varetektsfengsling - bevisforspillelsesfare

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. september 2020, HR-2020-1874-U, (sak nr. 20-137877STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.

A (advokat Frode Aabak) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Trine Hanssen)

Dommere: Møse, Falkanger, Thyness

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen