Beslutning om å sette rettssted

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 7. oktober 2020, HR-2020-1913-U, (sak nr. 20-132118STR-HRET), straffesak, anke over beslutning. 

A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Ylva Helen Kvikstad)

Dommere: Møse, Falkanger, Thyness

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen