Opphevelse av fengslingskjennelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15. oktober 2020, HR-2020-1966-U, (sak nr. 20-145202STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.

A (advokat Audun Helgheim) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Ingvild Lærum)

Dommere: Falkanger, Normann, Thyness

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen