Sakskostnader i sak om besøksforbud

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16. oktober 2020, HR-2020-1985-U, (sak nr. 20-143390STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.

A (advokat Aleksander Skogrand Pedersen) mot B (advokat Brian Nordmark Skjefrås)

Dommere: Falkanger, Normann, Ringnes

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen