Anke over beslutning om at tiltalte skal avgi nye muntlige forklaringer ble forkastet

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 23. oktober 2020, HR-2020-2034-U, (sak nr. 20-151853STR-HRET), straffesak, anke over beslutning.

Påtalemyndigheten (statsadvokat Hugo Henstein) mot A (advokat Sol Elden, advokatfullmektig Anne-Marie Bjørnås Gulichsen), B (advokatfullmektig Vetle André Mitchell Jensen, advokat Brynjar Nielsen Meling) 

Dommere: Kallerud, Østensen Berglund, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen