Mishandling i familieforhold

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 28. oktober 2020, HR-2020-2083-U, (sak nr. 20-143400STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Bjørn André Gulstad) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Øie, Østensen Berglund, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen