Varetektsfengsling - fullstendig isolasjon

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. januar 2020, HR-2020-209-U, (sak nr. 19-15789STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.

A (advokat Hans Mikkel Herberg) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Mari Lauritzen Hasle)

Dommere: Arntzen, Høgetveit Berg, Thyness

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen