Habilitet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 3. november 2020, HR-2020-2116-U, (sak nr. 20-155887STR-HRET), straffesak, habilitet.

A (advokat Christian Wiig) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Per Morten Schjetne)

Dommere: Indreberg, Falkanger, Bergsjø 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen