Kroppskrenkelse

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 5. november 2020, HR-2020-2132-U, (sak nr. 20-141593STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Hans Arne Nysæter) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Indreberg, Falkanger, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen