Straffesak mot Eirik Jensen

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 10. november 2020, HR-2020-2157-U (sak nr. 20-128274STR-HRET), straffesak, anke over dom.

Eirik Jensen (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Øie, Matningsdal, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen