Domfellelse for kroppsskade opphevet på grunn av mangelfull begrunnelse

Høyesteretts ankeutvalgs dom 10. november 2020, HR-2020-2161-U, (sak nr. 20-146476STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Anne Elisabeth Kroken) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Skoghøy, Østensen Berglund, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen