Utsettelse av ankeforhandling grunnet aktørenes helse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11. november 2020, HR-2020-2171-U, (sak nr. 20-161095STR-HRET), straffesak, anke over beslutning.

A (advokat Alexander Nyheim Jenssen, advokat Brynjar Nielsen Meling) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Tor Børge Nordmo, politiadvokat John-Kåre Olsen)

Dommere: Indreberg, Noer, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen