Oppnevning av forsvarer på etterforskningsstadiet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16. november 2020, HR-2020-2214-U, (sak nr. 20-148726STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.
A (advokat Brynjar Nielsen Meling v/advokatfullmektig Vetle André Mitchell Jensen)

Dommere: Skoghøy, Indreberg, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen