Fornyet prøving av påbud om elektronisk kontroll

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17. november 2020, HR-2020-2218-U, (sak nr. 20-145154STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.

A (advokat Brynjar Nielsen Meling v/advokatfullmektig Oskar Andreas Nøkling) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Sondre Johannesen Hauge)

Dommere: Indreberg, Østensen Berglund, Steinsvik

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen