Opphevelse av tilståelsesdom i promillesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17. november 2020, HR-2020-2223-U, (sak nr. 20-150157STR-HRET), straffesak, anke over beslutning.

A

mot

Påtalemyndigheten (statsadvokat Kaia Strandjord)

Dommere: Indreberg, Noer, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen