Opphevelse av lagmannsrettens ankenektelse i sak om seksualforbrytelser

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 29. november 2020, HR-2020-2287-U, (sak nr. 20-154090STR-HRET), straffesak, anke over beslutning.

A (advokat Torgeir Hovland Langva)

mot

Påtalemyndigheten (statsadvokat Jogeir Nogva)

Dommere: Matheson, Falkanger, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen