Varetektsfengsling. Om fortsatt fengsling når ankeforhandling er påbegynt ved fengslingsfristens utløp.

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. desember 2020, HR-2020-2388-U, (sak nr. 20-178394STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.

A (advokat Lars Mathias Undheim) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Tonje Rønaas)

Dommere: Skoghøy, Kallerud, Ringnes 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen