Opphevelse av fengslingskjennelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11. desember 2020, HR-2020-2396-U, (sak nr. 20-178710STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.

A (advokat Per Ragnar Holter-Andersen) mot Påtalemyndigheten (politiinspektør Unni Guldberg)

Dommere: Noer, Kallerud, Ringnes 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen