Ankenektelse i sak om narkotikasalg

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 16. desember 2020, HR-2020-2426-U, (sak nr. 20-164601STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Elisabeth Myhre), B (advokat Lars Leversen) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Falkanger, Arntzen, Østensen Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen