Opphevelse av lagmannsrettens ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. februar 2020, HR-2020-263-U, (sak nr. 20-4636STR-HRET), straffesak, anke over beslutning.

A (advokat Espen Wangberg) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Mari Gjersøe)

Dommere: Indreberg, Høgetveit Berg, Thyness

Les avgjørelsen i sin helhet 

Til toppen