Straffutmåling for grov kroppskrenkelse

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 7. februar 2020, HR-2020-315-U, (sak nr. 20-1767STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Bjørn Nærum) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Bergsjø, Arntzen, Høgetveveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen