Grensen mellom kroppsskade og grov kroppsskade

Høyesteretts ankeutvalgs dom og beslutning 14. februar 2020, HR-2020-374-U, (sak nr. 19-183917STR-HRET), straffesak, anke over dom.

I. A (advokat Tom Ovesen) mot Påtalemyndigheten
II. Påtalemyndigheten mot B (advokat Darija Jamina), A (advokat Tom Ovesen)

Dommere: Bergsjø, Høgetveit Berg, Steinsvik

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen