Samfunnstraff utmålt i strid med straffeloven

Høyesteretts ankeutvalgs dom 13. februar 2020, HR-2020-375-U, (sak nr. 20-009474STR-HRET), straffesak, anke over dom.

Påtalemyndigheten mot A (advokat Svein-Olav Bøen)

Dommere: Bergsjø, Høgetveit Berg, Steinsvik

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen