Anke over kjennelse om løslatelse fra varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. februar 2020, HR-2020-378-U, (sak nr. 20-024641STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.

Påtalemyndigheten (politiadvokat Ylva Helen Kvikstad) mot A (advokat Ken Olav Warth)

Dommere: Webster, Arntzen, Thyness

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen