Strafferett. Varetektsfradrag.

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning og dom 14. februar 2020, HR-2020-389-U, (sak nr. 20-025846STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Øystein Ola Storrvik) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Webster, Falch, Høgetveit Berg

Les avgørelsen i sin helhet

Til toppen