Varetektsfengsling etter frifinnende dom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17. februar 2020, HR-2020-389-U, (sak nr. 20-025846STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Lene Risten)

Dommere: Bergsjø, Østensen Berglund, Thyness

Les avgjørelsen i sin helhet

 

Til toppen