Varetektsfengsling på grunn av bevisforspillelsesfare, hvor det også er fastsatt brev- og besøksforbud

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. februar 2020, HR-2020-441-U, (sak nr. 20-028461STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.

A (advokat André Lillehovde van der Eynden) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Marie Nyhus)

Dommere: Falch, Østensen Berglund, Thyness

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen