Narkotikainnførsel. 20 kg MDMA. 38 kg hasj. 12 kg marihuana

Høyesteretts ankeutvalgs vedtak 27. februar 2020, HR-2020-476-U, (sak nr. 20-002233STR-HRET), straffesak, anke over dom.

I.
Påtalemakta (statsadvokat Geir Evanger)

mot

A (advokat Marius Oscar Dietrichson, advokat Albulena Krasniqi), B (advokat Morten Furuholmen), C (advokat Sverre Sjøvold), D (advokat Trygve Staff)

II.
E (advokat John Christian Elden), F (advokat Magnus André Nordhus, advokat Nils Christian Nordhus), A (advokat Marius Oscar Dietrichson, advokat Albulena Krasniqi), B (advokat Morten Furuholmen), G (advokat Sigurd Jørgen Klomsæt, advokat Johannes Wegner Mæland), H (advokat Øivind Sterri)

mot

Påtalemakta (statsadvokat Geir Evanger)

Dommere: Webster, Høgetveit Berg, Steinsvik 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen