Innførsel narkotika, 970 gram heroin. Vedtakelse av dom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. februar 2020, HR-2020-492-U, (sak nr. 20-018794STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Tor Even Gjendem) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Falch, Østensen Berglund, Thyness

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen