Straffutmåling for ildspåsettelse på boligbygg. Ankerett.

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 3. mars 2020, HR-2020-497-U, (sak nr. 20-018620STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Bjørn Arild Langenes) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Webster, Bull, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen