Midlertidig tap av førerett og førerkortbeslag. Kontradiksjon. Habilitet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. mars 2020, HR-2020-504-U, (sak nr. 20-030792STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.

A mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Maria Evenseth)

Dommere: Webster, Bull, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen