Opphevelse av lagmannsrettens delvise ankenektelse i straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. mars 2020, HR-2020-517-U, (sak nr. 20-029275STR-HRET), straffesak, anke over beslutning.

A (advokat Ann Helen Aarø) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Ingrid Vormeland Salte)

Dommere: Webster, Bull, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen