Spørsmål om brudd på kontradiksjon ved lagmannsrettens ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. mars 2020, HR-2020-521-U, (sak nr. 20-026646STR-HRET), straffesak, anke over beslutning.

A (advokat Bendik Kværnø) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Kirsti Elisabeth Guttormsen)

Dommere: Webster, Bergsjø, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen