Opphevelse av lagmannsrettens dom på grunn av mangelfull beskrivelse av sannsynlighetsforsett for drapsforsøk

Høyesteretts ankeutvalgs dom 14. mars 2020, HR-2020-554-U, (sak nr. 20-015278STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Gøran Møller-Christiansen) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Kallerud, Falch, Steinsvik

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen