Krav om overlevering til Polen etter arrestordreloven

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16. mars 2020, HR-2020-560-U, (sak nr. 20-038237STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.

A (advokat Lukasz Pawel Niedzielski) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Harald Sjoner)

Dommere: Bull, Kallerud, Ringnes

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen