Voldtekt til samleie – begrunnet ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 17. mars 2020, HR-2020-581-U, (sak nr. 20-027305STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Inger Marie Sunde) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Bull, Kallerud, Falch

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen