Oversendelse av anke til feil lagmannsrett

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17. mars 2020, HR-2020-586-U, (sak nr. 20-038967STR-HRET), straffesak, anke over beslutning.

Påtalemyndigheten (statsadvokat Inger Myklebust Ferstad) mot A

Dommere: Kallerud, Ringnes, Falch

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen